درخواست اصلاح قیمت محصولات تولیدی پالایشگاه‌های مادر و تسری مزیت خوراک کشور به صنایع پایین‌دستی

جناب آقای دکتر عاشوری
دبیرکل محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت


با سلام؛
احتراماً با عنایت به دستور مقام محترم وزارت نفت مبنی بر تغییر نحوه محاسبه قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های مادر بر مبنای قیمت واقعی فروش محموله‌های صادراتی کشور به استحضار می‌رساند، اجرای عملیاتی این ابلاغیه می‌تواند ضمن دربرداشتن آثاری مثبت بر عملکرد پالایشگاه‌ها، به گشایش در تولید فرآورده‌ها و توسعه صادرات کشور چه در بخش‌های میانی صنعت نفت و چه در صنایع پایین‌دستی آن منجر گردد، بنابراین ایجاد یک سازوکار مشخص و همچنین نظارت دقیق بر اجرای آن امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس خواهشمند است، ترتیبی اتخاذ فرمایید که با توجه به تغییر قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های مادر، قیمت محصولات تولیدی پالایشگاه‌های موصوف اصلاح و در قیمت‌های اعلامی از سوی آن انجمن اعمال گردد. بدینوسیله مراتب آمادگی این اتحادیه را به‌منظور تهیه و تنظیم مکانیسم تسری مزیت خوراک به صنایع پایین‌دستی ضمن برگزاری جلسات مشترک در این زمینه اعلام می‌دارد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل



رونوشت:
• اعضاء محترم هیئت‌مدیره اتحادیه، جهت استحضار
• اعضاء محترم اتحادیه، جهت استحضار

۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۷:۲۱