معرفی شرکت بازرسی و کنترل اماراتی به منظور صدور گواهی بازرسی کالا قبل از حمل به عراق

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6195/17/ص مورخ 99/07/05 معاون بین-الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در خصوص معرفی شرکت بازرسی و کنترل اماراتی به منظور صدور گواهی بازرسی کالا قبل از حمل به عراق جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۷:۲۶