فراخوان انتخاب و معرفی صادرکنندگان برگزیده استان تهران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7479/99/الف ت مورخ 99/07/06 مدیر محترم تشکل¬ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص انتخاب و معرفی صادرکنندگان برگزیده استان تهران جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۶:۱۴