اصلاحیه فراخوان ثبت نام صادرکننده برگزیده استان تهران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7526/99/الف ت مورخ 99/07/07 مدیر محترم تشکل¬ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر اصلاحیه فراخوان ثبت نام صادرکننده برگزیده استان تهران در خصوص میزان رفع تعهدات ارزی شرکت¬های بازرگانی جهت آگاهی ارسال می شود.با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۷:۱۹