برگزاری دوره¬های بازرگانی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران به زبان انگلیسی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6380/14/ص مورخ 99/07/08 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری دوره¬های بازرگانی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران به زبان انگلیسی جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۷:۲۵