برگزاری "دوره آنلاین جامع تربیت کارشناس صادرات"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 139901/ر مورخ 99/07/09 رئیس محترم هیئت عامل و مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص برگزاری "دوره آنلاین جامع تربیت کارشناس صادرات" جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۴۷