برگزاری اولین کنگره مجازی حرفه¬ای ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 99115/م ف201 مورخ 99/07/06 دبیر محترم باشگاه نفت و نیرو در خصوص برگزاری "اولین کنگره مجازی حرفه¬ای ایران" در تاریخ 18 الی 20 آذرماه 1399 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۱۲