راه اندازی شناورهای رو-رو جهت تردد بین بنادر شمالی ایران و بنادر روسیه و قزاقستان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6455/17/ص مورخ 99/07/12 معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص راه اندازی شناورهای رو-رو جهت تردد بین بنادر شمالی ایران و بنادر کشورهای روسیه و قزاقستان جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۴