استعلام واحدهای تولیدکننده و مصرف¬کننده مواد پرخطر و تحت کنترل

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 127305/99 مورخ 1399/07/09 رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر "استعلام واحدهای تولیدکننده و مصرف¬کننده مواد پرخطر و تحت کنترل" جهت استحضار ایفاد می‌گردد. در این رابطه خواهشمند است، چنانچه در تولیدات خود از مواد مورداشاره در نامه فوق استفاده و یا در واحد تولیدی یا خارج از آن، از این‌گونه مواد نگهداری می‌کنید، نسبت به اعلام اطلاعات محل نگهداری آن حداکثر تا تاریخ 1399/07/23 به دبیرخانه اتحادیه اقدام فرمایید تا مراتب به نحو مقتضی به آن سازمان منعکس گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۲