راهکاری برای بهبود صادرات در بنگاه های اقتصادی

راهکاری برای بهبود صادرات در بنگاه های اقتصادی
با توجه به نامناسب نبودن شرایط اقتصادی و وجود بسیاری از تحریم های بین المللی ، بسیاری از بنگا ه های اقتصادی کشور با مشکلات عدیده ای روبرو گردیده اند.
در این شرایط بنگاه هایی که خود را با شرایط جدید بازار، زودتر از سایرین تطبیق دهند و در میدان رقابت ، متمایزتر از رقبا گوی سبقت را بربایند ، می توانند تبدیل به رهبر بازار در این شرایط پرتلاطم رقابتی گردند.

از جمله فرصت های جذاب در بازار کنونی را می توان افزایش نرخ ارز و در نتیجه جذاب تر شدن بحث صادرات غیرنفتی در مقایسه با گذشته عنوان نمود.

اما مطمئن و کارآمد ترین شیوه برای گذر از دوره رکود و بحران در بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی ، "خرید تفکر صادراتی" یا به عبارتی بهره مندی از مشاورین و متخصصین مجرب صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات در این امر می باشد که با توجه به شناخت کافی آنان از بازارهای خارجی و برخورداری از تجربه لازم در امر صادرات و با تقویت مزیت رقابتی بنگاه های تولید ی از راه تحقیقات بازاربین المللی، عرصه را برای ورود محصولات وخدمات بیشتر ایرانی به سوی بازارهای جدید خارجی فراهم می آورند.

بنگاه های اقتصادی با توجه به افزایش نرخ ارز و طبیعتا افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای خارجی از نظر قیمت به عنوان یکی از ابعاد مهم آمیخته بازاریابی و در ضمن با حفظ و یا ارتقاء کیفیت و دنبال نمودن مباحث تحقیقات بازاریابی بین‌المللی، مدیریت بازاریابی صادراتی و برندسازی محصولات تولیدی با توجه به بهره مندی مستمر از مشاوران متخصص صادراتی ، می توانند حضور خود را در بازارهای خارجی پررنگ تراز گذشته دنبال نمایند.

در این شرایط می بایست بنگاه های اقتصادی ، بخش بازاریابی صادراتی واحد خود را نسبت به قبل تقویت نمایند، زیرا قدرت خرید مردم در بازارهای داخلی نسبت به قبل محدود تر شده است و بازارهای صادرات باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

با توجه به تحریم های بین المللی و شرایط اقتصادی، بنگاه های اقتصادی توسعه بازارهای جدید صادراتی را لازم است مد نظر قرار دهند و این در حالی است که بازارهای کشورهای آسیای میانه ، عربی و آفریقایی از جذابیت بالقوه نسبتا بالایی برخوردار می باشند.
۲۰ آذر ۱۳۹۱ ۲۰:۵۰
پول نیوز |