معطلی رانندگان ایرانی حامل مشتقات نفتی در مرز کوربلاغ ترکیه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 24224/430/99 مورخ 99/07/16 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص "معطلی رانندگان ایرانی حامل مشتقات نفتی در مرز کوربلاغ ترکیه" جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۶:۱۷