برگزاری همایش "توسعه روابط بازرگانی ایران و هند، چالش¬ها و فرصت¬ها"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7911/99/الف ت مورخ 99/07/19 معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص برگزاری همایش "توسعه روابط بازرگانی ایران و هند، چالش¬ها و فرصت¬ها" به صورت مجازی در روز سه¬شنبه مورخ 99/08/06 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۳۵