برگزاری سی و چهارمین کنفرانس سالانه کنفدراسیون اتاق¬های بازرگانی و صنعت آسیا - اقیانوسیه CACCI

اعضاء محترم اتحادیه
 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7145/14/ص مورخ 99/07/29 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در خصوص برگزاری "سی و چهارمین کنفرانس سالانه کنفدراسیون اتاق¬های بازرگانی و صنعت آسیا - اقیانوسیه CACCI " در روز جمعه مورخ 99/08/09 به صورت مجازی، جهت آگاهی و هرگونه بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۳۱