برگزاری سمینار آموزشی مجازی "قوانین کار و تامین اجتماعی در تشکل¬های اقتصادی"

اعضاء محترم اتحادیه 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7575/14/ص مورخ 99/08/10 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری سمینار آموزشی مجازی "قوانین کار و تامین اجتماعی در تشکل¬های اقتصادی" جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۱۹