درخواست همیاری در طرح پویش "هزار امید"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7488/15/ص مورخ 99/08/07 مدیر عامل محترم جامعه نیکوکاری ابرار(وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) مبنی بر درخواست همیاری در طرح پویش "هزار امید" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۲۳