نامه اتاق بازرگانی ایران مبنی بر درخواست ارائه لیست کالاهای قابل تهاتر میان ایران و کشورهای عراق، عمارات و عمان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7700/17/ص مورخ 99/08/12 معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست "ارائه لیست کالاهای قابل تهاتر میان ایران و کشورهای عراق، عمارات و عمان" به تفکیک کشور حداکثر تا تاریخ 99/08/19 جهت آگاهی و اعلام نظر ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۵۳