صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته اقدام ارزی مورخ 99/08/07

اعضاء محترم اتحادیه
موضوع: 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 8014/14/ص مورخ 99/08/24 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته اقدام ارزی مورخ 99/08/07" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۳۳