برگزاری نشست لایو اینستاگرامی با موضوع "معرفی انواع خدمات پیش از حمل و انواع ضمانت نامه¬های اعتباری صندوق صادرات ایران"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 542/99 مورخ 99/08/20 رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در خصوص برگزاری نشست لایو اینستاگرامی با موضوع "معرفی انواع خدمات پیش از حمل و انواع ضمانت نامه¬های اعتباری صندوق صادرات ایران" در روز سه¬شنبه مورخ 99/08/27 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۳۶