برگزاری پاویون ج.ا. ایران در نمایشگاه بین¬المللی بازرگانی افغانستان - کابل

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7840/14/ص مورخ 99/08/19 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در خصوص "برگزاری پاویون ج.ا. ایران در نمایشگاه بین¬المللی بازرگانی افغانستان – کابل" از تاریخ 18 الی 21 آذرماه 1399 جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۴۸