برگزاری پویش "مهر شاد" با هدف تأمین تبلت برای دانش آموزان نیازمند استان اصفهان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7837/14/ص مورخ 99/08/19 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری پویش "مهر شاد" با هدف تأمین تبلت برای دانش آموزان نیازمند استان اصفهان جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۵۲