مخالف توزیع رایگان قیر هستیم

مخالف توزیع رایگان قیر هستیم
سازمان بودجه و برنامه کشور اعلام کرد: نظر دولت و سازمان بودجه و برنامه در بودجه سال آینده این است که قیر هم مانند سایر مصالح ساختمانی و عمرانی دیده شود.

به گزارش خبرگزاری اوپکس به نقل از بورس امروز، طبق اطلاعیه سازمان بودجه و برنامه؛ دولت با روش مجلس برای توزیع قیر رایگان به شدت مخالف است و گزارش‌های مجلس نیز از فساد گسترده آن خبر می‌دهد.

بر اساس اعلام این سازمان روش مجلس برای توزیع قیر رایگان غیر معمول است و دولت به شدت با آن مخالف است. دولت معتقد است که بودجه قیر همانند سایر مصالح طرح‌های عمرانی دیده شود.

۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳
بورس امروز |