تحریم نفت و گاز ایران توسط کانادا

تحریم نفت و گاز ایران توسط کانادا
وزیر خارجه کانادا از اعمال تحریم‌های جدید بخش‌های اقتصادی ایران همچون صنایع نفت و گاز، معادن، کشتیرانی و فلزات خبر داد.
به گزارش سایت کانادایی سی‌تی‌وی‌نیوز، جان بیرد، وزیر خارجه کانادا از وضع تحریم‌های جدید دولت کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران خبر داد.
بیرد گفت: در این تحریم‌ها، نام 98 شخص و نهاد ایرانی که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط هستند به فهرست قبلی اضافه شده است.
به گفته وی، همچنین تحریم‌های جدید بخش‌های اقتصادی ایران را که به صورت غیرمستقیم از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند یا برای آن منابع مالی تامین می‌کنند، هم هدف قرار می‌دهد مانند صنایع نفت و گاز، معادن، کشتیرانی و فلزات.
۲۴ آذر ۱۳۹۱ ۲۳:۰۶