برگزاری وبینار در حوزه کسب و کار خانوادگی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 8737/14/ص مورخ 99/09/15 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "برگزاری وبینار در حوزه کسب و کار خانوادگی" جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۵۰