اطلاعیه اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی مبنی بر "کان لم یکن نمودن بندهای 1، 5، 6، 8 بخشنامه بانک مرکزی و ابلاغ مهلت‌های مقرر در خصوص ورود کالا"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9675/14/ص مورخ 99/10/03 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اطلاعیه اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی مبنی بر "کان لم یکن نمودن بندهای 1، 5، 6، 8 بخشنامه شماره 308914/99 و ابلاغ مهلت‌های مقرر در خصوص ورود کالا" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۵۴