برگزاری "نشست ملی راهبردهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم با تمرکز بر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9596/17/ص مورخ 99/10/01 معاون بین-الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در خصوص برگزاری "نشست ملی راهبردهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم با تمرکز بر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای" در تاریخ 18 دی¬ماه 1399 جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۳۳