آرشیو ارزش های پایه صادراتی فرآورده های نفتی

آرشیو ارزش های پایه صادراتی فرآورده های نفتی
(مکانیسم بر اساس مکانیسم ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت)
ارزش گمرکی فرآورده های  نفتی (نیمه اول آذر)  
ارزش گمرکی فرآورده های  نفتی (نیمه دوم آذر)  

۹ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۲۷