برگزاری "پنجمین همایش ملی فرهنگ کار"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9733/14/ص مورخ 99/10/06 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "پنجمین همایش ملی فرهنگ کار" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۹ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۴۶