درخواست تکمیل پرسشنامه‌ "پایش فضای کسب و کار" در سامانه بهین‌یاب

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9883/14/ص مورخ 1399/10/10 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل پرسشنامه "پایش فضای کسب و کار" در سامانه بهین یاب در راستای ارزیابی، پایش و بهبود مستمر محیط کسب و کار جهت استحضار ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۰۸