برگزاری نشست غیر حضوری بررسی فرصت ها و ظرفیت های تجاری موجود میان ایران و ویتنام

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9899/14/ص مورخ 1399/10/10 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری نشست غیر حضوری با موضوع "بررسی فرصت¬ها و ظرفیت¬های تجاری موجود میان ایران و ویتنام در وضعیت اقتصادی کنونی" در روز چهارشنبه مورخ 1399/10/17 جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵