برگزاری چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر کابل پایتخت افغانستان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 10073/14/ص مورخ 1399/10/14 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص برگزاری"چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر کابل پایتخت افغانستان در فاصله زمانی 21 لغایت 24 بهمن ماه سال جاری" جهت آگاهی ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۱۷