جمع بندی صورتجلسات "کارگروه رفع موانع جهش تولید"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 11294/99/الف ت مورخ 1399/10/16 مدیر محترم امور تشکل¬ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص جمع¬بندی صورتجلسات "کارگروه رفع موانع جهش تولید" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۴۳