تقویم نمایشگاه‌های بین المللی سال 2021 ویتنام

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 10176/14/ص مورخ 1399/10/16 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ارتباط با "تقویم نمایشگاه‌های بین المللی سال 2021 ویتنام" جهت استحضار و آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۵۱