رفع تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 11293/99/الف ت مورخ 1399/10/16 مدیر محترم امور تشکل¬ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ارتباط با "رفع تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان" به همراه ضمائم، جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۸