برگزاری وبینار معرفی فرصت¬¬های سرمایه¬گذاری و تجارت با امارات

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 11447/99/الف ت مورخ 1399/10/20 مدیر محترم امور تشکل¬ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر برگزاری وبینار "معرفی فرصت¬¬های سرمایه¬گذاری و تجارت با امارات " کانون زنان بازرگان استان تهران، جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۳۴