نفت و گاز پارسیان 400 میلیارد تومان افزایش سرمایه می دهد

نفت و گاز پارسیان 400 میلیارد تومان افزایش سرمایه می دهد
شرکت بورسی نفت و گاز پارسیان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 400 میلیارد تومان افزایش سرمایه می دهد.
 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان که از 26 بهمن سال گذشته به عنوان چهارصد و شصت و هشتمین شرکت و با کشف قیمت 480 تومانی هر سهم وارد بورس شده و تاکنون 100 درصد بازدهی سهام داشته، 400 میلیارد تومان افزایش سرمایه می دهد تا به شرکتی هزار میلیارد تومانی تبدیل شود.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و با انتشار 4 میلیارد سهم برای جبران مخارج‌های انجام شده  به ‌منظور مشارکت‌های صورت گرفته در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت انجام شده در شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعمال می شود.

۲۷ آذر ۱۳۹۱ ۱۱:۵۸