تغییرات قیمت فرآورده¬های نفتی ویژه نیمه دوم بهمن¬ماه سال 1399

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً، به پیوست جدول تغییرات قیمت فرآورده¬های نفتی ویژه نیمه دوم بهمن¬ماه سال 1399، جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۵۰