معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11226/14/ص مورخ 99/11/18 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۰۵