ابلاغیه تصویب نامه هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاحات تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11225/14/ص مورخ 99/11/18 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ابلاغیه تصویب نامه هیئت محترم وزیران مبنی بر "اصلاحات تعرفه¬ای 140 ردیف تعرفه شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۰۹