تغییر در ساختار فکری مدیران

تغییر در ساختار فکری مدیران
هادی صابری – مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران
شاید صنعت پارافین یکی از اولین شاخه های صنعت کل کشور بوده که سالها پیگیر بحث رگلاتوری بود چرا که با پیدایش شرکت های خصولتی ، اولین ترکش های این شرکت های میان دستی، دامنگیر صنعت پارافین شد و دغدغه تامین خوراک از همان برهه، صنایع پایین دستی را دچار چالش جدی نمود . صنایع پارافینی که صدای واحده این مطالبه بودند با گسترش دامنه مشکلات تامین خوراک و تبعات سهمگین آن در باقی صنایع پایین دستی، این جریان به واخواهی همگانی تسری پیدا کرد و خوشبختانه در حال حاضر در ارکان نظام اعم از مجلس و بخش مربوطه از دولت ، با مباحث کارشناسی سعی در برون رفت از این مشکلات می شود .
با توجه به نامگذاری سال کنونی به سال جهش تولید، بدون تغییر در بخشی از ساختار نمیتوان جهش یافت و لزوم این جهش به نوعی تغییر و اصلاح در ساختار فکری مدیران بالادستی را می طلبد . در شرایط کنونی که کشور دچار پاندمی کرونا شده است حتی ویروسها و خاصه ویروس کرونا برای جهش مجبور است بخشی از ساختار خود را تغییر دهد تا به بقا خود ادامه داده و از واکسن ها در امان بماند . لذا جهش تولید در استحاله فکری سطح کلان مدیریتی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی و صادراتی بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود .
چنانچه بحث رگلاتوری نیز بصورت صحیح و اصولی اجرا گردد و صنایع بالادست و میان دستی نفتی را مکلف به تبعیت از قانون نماید دستاورد بزرگی برای صنایع خصوصا صنعت پارافین خواهد بود.
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۳۳