ابلاغ مصوبه هیئت محترم وزیران با موضوع اصلاح تبصره ماده (8) آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11268/14/ص مورخ 99/11/18 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در خصوص ابلاغ مصوبه هیئت محترم وزیران با موضوع اصلاح تبصره ماده (8) آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۲۵