فراخوان مجمع عمومی موسسین "اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11457/14/ص مورخ 1399/11/21 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فراخوان مجمع عمومی موسسین "اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۴۶