تسهیل شرایط اخذ کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانش بنیان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11661/14/ص مورخ 99/11/25 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "تسهیل شرایط اخذ کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانش بنیان" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۰۴