تعرفه¬های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوبی کشور در سال 1400

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3370/99/3000/ص مورخ 99/11/23 دبیرکل محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در خصوص ابلاغ "تعرفه¬های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوبی کشور در سال 1400" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۰۷