تایید همکاری با شرکت بازرسی نسا بین¬المللی (NIC) جهت صدور گواهی انطباق کالا با استاندارد کشور عراق به عنوان شرکت بازرسی Geo-chem امارات عربی متحده

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11759/14/ص مورخ 27/11/99 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منضم به نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص "تایید همکاری با شرکت بازرسی نسا بین¬المللی (NIC) جهت صدور گواهی انطباق کالا با استاندارد کشور عراق به عنوان شرکت بازرسی Geo-chem امارات عربی متحده" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۱۰