اصلاح بخشنامه شماره 11 جدید سازمان تامین اجتماعی با موضوع "اسناد هزینه کرایه حمل و نقل بار"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11756/14/ص مورخ 1399/11/27 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 11 جدید سازمان تامین اجتماعی با موضوع "اسناد هزینه کرایه حمل و نقل بار" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۱۵