تغییرات قیمت فرآورده¬های نفتی ویژه نیمه اول اسفندماه سال 1399

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً، به پیوست جدول تغییرات قیمت فرآورده¬های نفتی ویژه نیمه اول اسفندماه سال 1399، جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

 


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰