اطلاعیه "بولتن مناقصات آفریقای جنوبی"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11980/14/ص مورخ 99/12/02 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر اطلاعیه "بولتن مناقصات آفریقای جنوبی" جهت آگاهی ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۲۴