ابلاغ شیوه نامه اجرایی "نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11973/14/ص مورخ 99/12/02 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ابلاغ شیوه نامه اجرایی "نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۷