برگزاری سمینار آموزشی مجازی "مدیریت تشریفات اداری با رویکرد میزبانی از هیئت تجاری"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 12641/14/ص مورخ 99/12/13 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری سمینار آموزشی مجازی "مدیریت تشریفات اداری با رویکرد میزبانی از هیئت تجاری" در تاریخ 17 و 24 اسفندماه 1399 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۴۱