درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص فهرست درخواستی مالزی در چارچوب موافقت نامه تجارت ترجیحی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 12958/14/ص مورخ 99/12/20 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص فهرست درخواستی مالزی در چارچوب موافقت نامه تجارت ترجیحی جهت استحضار ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۴۸